SATISFACȚIA PARTENERILOR

Satisfacția Partenerilor în toate punctele de interacțiune cu furnizorii generează un flux constant de venituri.

Implementăm mecanisme de evaluare a gradului de satisfacție al Partenerilor și generăm soluții de îmbunătățire al acestuia prin programe specifice. În acest fel, loialitatea Partenerilor crește și în același timp experiență oferita acestora devine un diferențiator și un avantaj competițional.

  • evaluarea relației cu Partenerii
  • experiență Partenerilor cu furnizorii
  • relații „wow”